1. របៀបបើកគណនីលើវេបសាយក្រុមហ៊ុន អុី-ហ្សូន ?
1.1 ចុចលើ Menu “ ចុះ ឈ្មោះ ”

ចុះ ឈ្មោះតាមលេខ ទូរស័ព្ទ

លោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញ លេខទូរស័ព្ទ និង លេខសម្ងាត់

បន្ទាប់មកប្រព័ននិងផ្ញើរសារលេខកូដទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការបញ្ញាក់ ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយលេខកូដដែលនៅក្នងសារទូរស័ព្ទ ហើយចុចប៊ូតុង ” បញ្ជាក់ ”

ចុះ ឈ្មោះតាមរយះ Facebook: តម្រូឲលោកអ្នកត្រូវមាន Facebook Account មួយជាការស្រេចលោកអ្នកអាចបង្កើតគណនី តាមរយះ គណនី Facebook របស់អ្នក។

ចុះ ឈ្មោះតាមរយះ Google: តម្រូឲលោកអ្នកត្រូវមាន Google Account មួយជាការស្រេចលោកអ្នកអាចបង្កើតគណនី តាមរយះ គណនី Google របស់អ្នក។

2. របៀបចូលគណនីរបស់លោកអ្នក?
2.1 ចុចលើ Menu “ ចូល ”

ចូលតាមលេខ ទូរស័ព្ទ បើលោកអ្នកបង្កើរគណនីតាមលេខទូរស័ព្ទ

ចូលតាម Facebook បើលោកអ្នកបង្កើរគណនីតាម Facebook

ចូលតាម Google បើលោកអ្នកបង្កើរគណនីតាម Google ។

3. របៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលគណនីរបស់លោកអ្នក ?

មុននឹងលោកអ្នកអាចទិញទំនិញលើលវេបសាយ ezone.com.kh បានលោកអ្នកត្រូវមានទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីលោកអ្នកជាមុនសិន។

ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលទៅកាន់គណនីលោកអ្នកត្រូវ៖

3.1 Login “ ចូល ” គណនីរបស់លោកអ្នក
4. ចុចលើ Icon គណនី ចុចលើ Menu “ គណនី ” ចុចលើប៊ូតុង “ ដាក់ប្រាក់ ”
4.1 បន្ទាប់មកវាបង្ហាញផ្ទាំមួយដើម្បើអោយយើងធ្វើការ “ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ ”

ជ្រើសរើសធនាគារក្នុងការវេរទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នក

បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់

អាប់ឡូតរូបភស្តុតាងឬវិក្កយបត្រ (Upload Invoice) ដែលលោកអ្នកបានផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីរបស់ក្រុមហ៊ុន អុី-ហ្សូន

ចុចលើប៊ូតុង “ ដាក់ស្នើ ”

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកដាក់ស្នើរួចរាល់ខាងក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការដាក់ស្នើរបស់លោកអ្នក។ បន្ទាប់ពី ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអនុម័តលើការដាក់ស្នើរលោកអ្នករួចហើយនេា៖លោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញទំនិញ នៅលើវេបសាយ ezone.com.kh បានដោយសេរី។

1. របៀបស្វែងរកទំនិញនៅលើវេបសាយ ezone.com.kh ?

របៀបទី១៖ លោកអ្នកអាច Copy link ទំនិញពីវេបសាយផ្សេងៗដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ុី-ហ្សូន មកធ្វើការស្វែងរកក្នុងវេបសាយ អ៊ុី-ហ្សូន ក៏បាន។

ឧទាហរណ៏៖

Copy link ពី https://detail.1688.com/offer/657131876395.html

បន្ទាប់មកស្វែងរកក្នុងវេបសាយ ezone.com.kh

របៀបទី២៖ គឺយើងធ្វើការវាយស្វែងរកឥវ៉ានដែលលោកអ្នកចង់ទិញលើវេបសាយ ezone.com.kh តែម្ដង។

ឧទាហរណ៏៖

យើងចង់ទិញ ” អាវ យឺត ” គឺយើងវាយអាវ យឺត ហើយ ចុច ប៊ូតុង ស្វែងរក

ចំណាំ៖ លោកអ្នកអាចវាយស្វែងរកជាភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស ចិន ក៏បាន។

របៀបទី៣៖ គឺយើងធ្វើការស្វែងរកដោយការចុចលើប្រភេទទំនិញនីមួយៗលើវេបសាយ ezone.com.kh

ឧទាហរណ៏៖
2. របៀបទិញទំនិញនៅលើវេបសាយ ezone.com.kh ?

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកស្វែងរកទំនិញដែលលោកអ្នកចង់ទិញបានហើយដើម្បីទិញទំនិញនេះលោកអ្នកត្រូវ

ត្រូវជ្រើសរើស ពណ៌ ទំហំ ចំនួន ឬលក្ខណះផ្សេងៗទៀតទៅតាមអ្នកចង់បាន។

បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង “ ទិញ ”

ត្រូវជ្រើសរើស ជំហ៊ានបន្ទាប់លោកអ្នកចុចលើប៊ូតុង “ គិតលុយ ” (ឬសម្អាតរទេះបើលោកអ្នកមិនចង់ទិញវិញ)

បន្ទាប់បន្តាប់មកលោកអ្នកត្រូវបំពេញ ព័ត៌មាន មួយចំនួន

- បំពេញលេខ ទូរស័ព្ទ
- ជ្រើសរើសទីតាំងសាខា ឬ ភ្នាក់ងារដកឥវ៉ាន់របស់ក្រុមហ៊ុន E-Zone Express ដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ។

ហើយចុចលើប៊ូតុង “ ដាក់បញ្ចាទិញ ”

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកទិញហើយវានឹងបង្ហាញ តារាងរបាយកាណ៏ និងការតាមដានទំនិញ របស់អ្នក។

Shopping Guide
logo

អុី-ហ្សូន គឺជាវេទិកាទិញទំនិញតាមអ៊ិនធរណេតពិតប្រាកដអាចទុកចិត្តបាននិងងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកអាចទិញទំនិញតាមអ៊ិនធរណេតដោយគ្មានព្រំដែនគ្មានភាពខុសគ្នាពេលវេលានិងចម្ងាយមិនមាន។ នៅទីនេះការប្រមូលផ្ដុំវេបសាយទិញទំនិញចិននិងផលិតផលមានសន្ទុះជាច្រើនបានបង្រួបបង្រួមហើយអ្នកអាចទិញទំនិញទូទាំងពិភពលោក។

Copyright © 2020 E-Zone. All Rights Reserved

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image